NAGRZEWNICE GAZOWE

Nagrzewnice gazowe to urządzenia działające podobnie jak nagrzewnice wodne, z tą jednak różnicą, że ciepło wytwarzane przez nagrzewnice gazowe bierze się ze spalania gazu. Proces ten odbywa się w komorze, która znajduje się wewnątrz nagrzewnicy. Następnie wytworzone i ogrzane powietrze jest przekazywane w kierunku powietrza, wytworzonego przez wentylator. W ten sposób nagrzewnica wytwarza i przekazuje ogrzane powietrze do wnętrza obiektu, który chcemy ogrzać. Urządzenia te nie wymagają więc centralnego źródła ciepła, jednak należy podłączyć je do instalacji gazowej, a także wykonać przewody doprowadzające powietrze do komory spalania oraz odprowadzające powstałe spaliny. W ofercie posiadamy nagrzewnice niekondensacyjne, a także kondensacyjne o wyższej sprawności. Wykorzystują one bowiem dodatkowo ciepło utajone pary wodnej.

Nagrzewnica gazowa seria EOLO BL

nagrzewnice gazowe

Nagrzewnica gazowa seria EOLO BC

nagrzewnice gazowe