POLITYKA PRYWATNOŚCI

Zachowanie poufności Twoich danych jest dla nas niezwykle ważne i chcemy, aby każdy klient wiedział, w jaki sposób je przetwarzamy. Dlatego sporządziliśmy Politykę prywatności, która opisuje sposóbochrony i przetwarzania danych osobowych.

Kto odpowiada za Twoje dane osobowe?

Administratorem przekazywanych nam przez Ciebie Twoich danych osobowych jest:

REVENTON Group Sp. z o. o. z siedzibą w Kozach przy ulicy Wyzwolenia 556, KRS: 0000566305, o kapitale zakładowym 100 000.00 zł opłaconym w całości.

Jakie dane osobowe przetwarzamy?

Będziemy przetwarzać następujące dane osobowe:

 • dane kontaktowe, takie jak imię i nazwisko, adres, adres e-mail i numer telefonu;
 • informacje na temat płatności i historię płatności;
 • dane demograficzne;
 • informacje na temat zamówień.Gdzie przechowujemy Twoje dane?Zebrane dane osobowe przechowujemy na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG). Każda operacja przesyłania danych osobowych jest wykonywana zgodnie z obowiązującym prawem.Kto ma dostęp do Twoich danych?

  Nigdy nie przekazujemy Twoich danych, nie sprzedajemy ich ani nie wymieniamy się nimi w celachmarketingowych z innymi podmiotami.

  W wybranych przypadkach Twoje dane przekazujemy wybranym podmiotom zewnętrznym jedynie wramach realizacji usług, które zostały przez nas zdefiniowane i w zakresie, jaki obejmują podpisane przez nas umowy powierzenia przetwarzania. Szczegółowe informacje na temat kategorii podmiotów zewnętrznych w zakładkach poniżej.

  Jakie są podstawy prawne przetwarzania danych?

  Przetwarzamy Twoje dane osobowe na mocy zawartej umowy, której wzorzec znajduje się Regulaminie. Twoje dane są przetwarzane adekwatnie w stosunku do celu, jakim jest świadczenie przez nas usług dla Ciebie.

W przypadku potrzeby uzyskania od Ciebie dodatkowych danych, w celu lepszego dopasowania usług dla Ciebie oraz oferowania ich na jeszcze wyższym poziomie zostaniesz poproszony przez nas o dodatkowe zgody. Oczywiście są one dobrowolne a także możesz w każdej chwili je odwołać.

Jakie masz prawa?

Prawo dostępu do danych:

W każdej chwili masz prawo zażądać informacji o tym, które Twoje dane osobowe przechowujemy. Aby to zrobić, skontaktuj się z nami – otrzymasz te informacje pocztą e-mail.

Prawo do przenoszenia:

Gdy przetwarzamy Twoje dane osobowe w sposób zautomatyzowany, na podstawie Twojej zgody lub zawartej umowy, masz prawo otrzymać kopię swoich danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i możliwym do odczytania formacie. Kopia ta może zostać przesłana do Ciebie lub do innego podmiotu. Dotyczy to wyłącznie danych osobowych, które zostały nam przekazane.

Prawo do poprawiania danych:

Masz prawo zażądać poprawienia swoich danych osobowych, jeśli są one niepoprawne, a także do uzupełnienia niekompletnych danych.

Prawo do usunięcia danych:

Masz prawo w każdej chwili usunąć jakiekolwiek dane przetwarzane przez nas, z wyjątkiem następujących sytuacji:

 • masz niezakończone postępowanie z pracownikami naszej firmy;
 • masz otwarte zamówienie, które nie zostało jeszcze wysłane lub zostało wysłane tylkoczęściowo;
 • masz nieuregulowany dług wobec nas, niezależnie od metody płatności;
 • jeśli podejrzewamy lub mamy pewność, że w ciągu ostatnich czterech lat korzystałaś(eś) znaszych usług w niewłaściwy sposób;
 • jeśli dokonałaś(eś) jakikolwiek zakupów, zachowamy Twoje dane osobowe dotyczące transakcjiw celach księgowych.

  Twoje prawo do wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie danych na podstawie uzasadnionego interesu:

Masz prawo do wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie Twoich danych, w zakresie, w jakim przetwarzamy Twoje dane w oparciu o prawnie uzasadniony interes administratora. Wobec przetwarzania Twoichdanych osobowych zaprzestaniemy przetwarzania Twoich danych, chyba że będziemy w stanie znaleźćzgodne z prawem uzasadnienie tego procesu, które unieważni Twój interes lub prawa; albo z powodu roszczeń prawnych.

Prawo do niewyrażenia zgody na marketing bezpośredni:

Masz prawo nie zgodzić się na otrzymywanie materiałów marketingu bezpośredniego, w tym także na sporządzanie analizy Twojego profilu, która jest przygotowywana w celu przygotowania takich materiałów.

Możesz zrezygnować z otrzymywania materiałów marketingu bezpośredniego w następujący sposób:• wysyłając maila o treści USUŃ MNIE Z LISTY na adres mailowy: admin@reventongroup.eu

Prawo do ograniczenia:

Masz prawo zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Twoich danych osobowych pod następującymiwarunkami:

 • jeśli nie zgodzisz się na przetwarzanie danych na podstawie uzasadnionego interesuadministratora, wtedy ograniczymy jakiekolwiek przetwarzanie takich danych po zweryfikowaniu, czy istnieje taki uzasadniony interes.
 • jeśli zgłosisz, że Twoje dane osobowe są niepoprawne, wtedy ograniczymy jakiekolwiek przetwarzanie danych do momentu zweryfikowania ich poprawności.
 • jeśli przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, wtedy możesz nie zgodzić się na wykasowanie danych osobowych i zamiast tego zażądać ograniczenia używania Twoich danychosobowych.
 • jeśli nie potrzebujemy już Twoich danych osobowych, ale są one wymagane do zgłoszenia luboddalenia roszczenia.Jak możesz korzystać ze swoich praw? 

  Bardzo poważnie podchodzimy do ochrony danych, dlatego wyznaczyliśmy grupę pracowników, która będzie odpowiadać wyłącznie na pytania dotyczące powyższych kwestii. Możesz się z nimi skontaktować:

 • wysyłając email na adres admin@reventongroup.eu
 • wypełniając formularz kontaktowy na naszej stronie www.reventongroup.eu
 • pisząc na adres naszej siedziby.Administratora Bezpieczeństwa:Aby zagwarantować, że Twoje dane zawsze będą przetwarzane wiernie, w sposób transparentny i zgodnyz prawem, wyznaczyliśmy Administratora Bezpieczeństwa. Aby skontaktować się z Administratorem Bezpieczeństwa, napisz na adres: admin@reventongroup.euPrawo zgłoszenia skargi w organie nadzorczym:

Jeśli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane osobowe w niewłaściwy sposób, możesz się z nami skontaktować. Masz też prawo zgłosić skargę w organie nadzorczym.

Co to jest cookies?

Cookies – oznaczają dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których korzystasz z naszych serwisów.

Cookies Administratora – oznacza Cookies zamieszczane przez nas, związane ze świadczeniem usług droga elektroniczną przez nas za pośrednictwem naszych serwisów.

Cookies Zewnętrzne – oznacza Cookies zamieszczane przez naszych partnerów, za pośrednictwem stronyinternetowej Serwisu.

Jak używamy plików cookie?

Wykorzystuje dwa typy plików cookies:

 • Cookies administratora – oznacza cookies zamieszczane przez Administratora, zapośrednictwem Strony.
 • Cookies zewnętrzne – oznacza cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem Strony.
 • Cookies sesyjne – są przechowywane na urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danychosobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia Użytkownika.
 • Cookies trwałe – są przechowywane na urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie urządzenia nie powodujeich usunięcia z urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia Użytkownika.Używamy zarówno naszych plików cookie, jak i plików cookie podmiotów zewnętrznych w celugromadzenia statystyk oraz danych użytkowników w formie zagregowanej oraz indywidualnej, a także narzędzi analitycznych do optymalizacji naszej strony i przedstawiania oferty interesującej dla użytkownika.Używamy także zewnętrznych plików cookie, które monitorują, w jaki sposób użytkownik korzysta zinnych witryn – dzięki czemu możemy też udostępniać materiały marketingowe na innych stronach/w innych kanałach komunikacji.Cookies administratora są wykorzystywane w następujących celach:

• dostosowania zawartości Strony do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania zeStrony;

 • rozpoznania urządzenia Użytkownika oraz jego lokalizację i odpowiednio wyświetlenia Stronydostosowanej do jego indywidualnych potrzeb; 3. optymalizacji korzystania ze Strony przezUżytkownika;
 • dostosowania zawartości Strony do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania zeStrony – w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry urządzenia Użytkownika i odpowiednio wyświetlić Stronę, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 • analiz i badań oraz audytu oglądalności poprzez tworzenie anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze Strony, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości;
 • zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności Strony. Cookies zewnętrzne są wykorzystywane w następujących celach:
 • prezentowania treści multimedialnych na Stronie, które są pobierane z zewnętrznego serwisuinternetowego, np. youtube;
 • zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzianalitycznych, np. Google Analytics.
 • prezentowania reklam dostosowanych do preferencji Użytkownika z wykorzystaniem narzędziainternetowej reklamy, np. Google AdSense.
 • wykorzystania funkcji interaktywnych w celu popularyzacji Serwisu za pomocą serwisów społecznościowych, m.in. takich jak Facebook.com, Pinterest.com.Uaktualnienia naszych Zasad prywatności:W przyszłości może zajść konieczność aktualizacji Zasad prywatności. Ich najnowsza wersja będzie zawsze dostępna na naszej stronie. Będziemy informować o każdej zmianie treści Zasad prywatności, na przykład o zmianach dotyczących celu, w jakim korzystamy z Twoich danych osobowych, tożsamościInspektora Ochrony Danych Osobowych lub Twoich praw.Jaka jest Twoja odpowiedzialność?

  Odwiedzając naszą stronę stajesz się automatycznie jej Użytkownikiem.

  Wszelkie treści znajdujące się na Stronie chronione są prawem autorskim lub prawami ochronnymi wynikającymi z rejestracji znaków towarowych i nie mogą być w żaden sposób wykorzystywane bez wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności zgody uprawionego, za wyjątkiem dozwolonego użytku osobistego utworów w rozumieniu ustawy z dnia 04 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Jakiekolwiek działania wykraczające poza w/w dozwolony użytek są niedozwolone oraz mogą skutkować pociągnięciem do odpowiedzialności cywilnej i karnej. Wszelkie treści zamieszczone na Stronie mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksucywilnego.

  Jako Administrator nie ponosimy żadnej odpowiedzialności z tytułu powstania jakichkolwiek szkód wzwiązku z decyzjami podjętymi na podstawie zamieszczonych na stronie internetowej informacji lub w związku z ich nieautoryzowanym wykorzystaniem, chyba, że odpowiedzialność taka wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności przepisów szeroko rozumianego prawakonsumenckiego.